Інститут дистанційної освіти

Про Інститут

Інститут дистанційних технологій навчання
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Інститут дистанційних технологій навчання Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана» є структурним підрозділом Університету та функціонує в складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Інститут забезпечує організацію і проведення навчання з використанням дистанційних освітніх технологій за напрямками діяльності Університету відповідно до наявних ліцензій на освітню діяльність.

 

Метою діяльності Інституту є організація освітнього процесу з використаннямтехнологій дистанційного навчання, яка реалізується через систему дистанційного навчання, інтегровану у освітньо-інформаційний простір Університету. Під дистанційним навчанням розуміють індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студента, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження дистанційних технологій у освітній процес КНЕУ зумовлене наступними чинниками. З одного боку, це зумовлено стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, який закладає фундамент для реалізації дистанційного навчання у світовому інтернет-просторі, що нівелює відстані між особистостями та інформацією. З іншого боку:

 • поширенням міжнародної академічної мобільності студентів через систему подвійних дипломів, включне навчання, дистанційну форму навчання,
 • підвищенням інтенсивності трудової діяльності та зростаючою конкуренцією за робочі місця, несприянням з боку роботодавців поєднання студентами роботи і навчання, роботою студентів за кордоном, наявністю власного бізнесу,
 • структурою ринку освітніх послуг, де сектор університетської дистанційної освіти є ще недостатньо розвиненим: є тільки 9 вузів, у яких реалізовано повний цикл дистанційної освіти — дистанційну форму навчання, інші вузи або поєднують форми навчання (наприклад, є заочно-дистанційна форма навчання), або використовують дистанційні технології як засіб підтримки навчального процесу за іншими формами,
 • широкою популярністю освітніх інтернет-порталів, що пропонують відкриті безкоштовні масові он-лайн курси (Prometheus, Coursera тощо).

Виходячи із зазначених передумов та базуючись на Законі України «Про вищу освіту» та відповідні положення, дистанційне навчання у КНЕУ реалізується за такими напрямами:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; в результаті одержується диплом про вищу освіту державного зразка; цільовою аудиторією є громадяни України, які тимчасово або постійно навчаються або працюють за кордоном, особи проживають у географічно віддалених від ВНЗ населених пунктах, особи з особливими потребами, особи, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми, магістри (як альтернатива заочній формі навчання);
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами як допомоги у організації навчального процесу для студентів КНЕУ денної та заочної форм навчання бакалаврату, магістратури, для слухачів англомовних магістерських програм MBA, MIM, слухачів Інституту БО, Інституту ПК, Інституту ІКТС;
 • розробка дистанційних курсів «на продаж» стороннім споживачам ринку освітніх послуг з подальшим одержанням сертифікату державної установи або сертифікат КНЕУ; націлене на підприємців, фахівців з економіки і фінансів, студентів інших вузів, викладачів, що потребують підвищення кваліфікації тощо.

Забезпечують дистанційне навчання дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими науками і навчальними дисциплінами. Іншою метою є проведення наукових досліджень та розробок щодо створення і застосування нових інструментів та інноваційних технологій дистанційного навчання, пошук сучасних форм взаємодії викладачів і студентів дистанційної форми навчання, забезпечення розвитку систем дистанційного навчання на засадах поглиблення фахової підготовки, що сприятиме конкурентоспроможності Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.

Основні завдання, функції та напрямки навчально-наукової діяльності Інституту

Історія створення та розвитку структурного підрозділу

Концепція розвитку дистанційної освіти в КНЕУ

Інститут дистанційних технологій навчання
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»

Інститут дистанційних технологій навчання Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний Університет імені Вадима Гетьмана» є структурним підрозділом Університету та функціонує в складі єдиного навчально-наукового комплексу ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана». Інститут забезпечує організацію і проведення навчання з використанням дистанційних освітніх технологій за напрямками діяльності Університету відповідно до наявних ліцензій на освітню діяльність.

 

Метою діяльності Інституту є організація освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання, яка реалізується через систему дистанційного навчання, інтегровану у освітньо-інформаційний простір Університету. Під дистанційним навчанням розуміють індивідуалізований процес передання і засвоєння знань, умінь, навичок і способів пізнавальної діяльності студента, який відбувається за опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчання у спеціалізованому середовищі, яке створене на основі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій.

Запровадження дистанційних технологій у освітній процес КНЕУ зумовлене наступними чинниками. З одного боку, це зумовлено стрімким розвитком інформаційно-комунікаційних технологій, який закладає фундамент для реалізації дистанційного навчання у світовому інтернет-просторі, що нівелює відстані між особистостями та інформацією. З іншого боку:

 • поширенням міжнародної академічної мобільності студентів через систему подвійних дипломів, включне навчання, дистанційну форму навчання,
 • підвищенням інтенсивності трудової діяльності та зростаючою конкуренцією за робочі місця, несприянням з боку роботодавців поєднання студентами роботи і навчання, роботою студентів за кордоном, наявністю власного бізнесу,
 • структурою ринку освітніх послуг, де сектор університетської дистанційної освіти є ще недостатньо розвиненим: є тільки 9 вузів, у яких реалізовано повний цикл дистанційної освіти — дистанційну форму навчання, інші вузи або поєднують форми навчання (наприклад, є заочно-дистанційна форма навчання), або використовують дистанційні технології як засіб підтримки навчального процесу за іншими формами,
 • широкою популярністю освітніх інтернет-порталів, що пропонують відкриті безкоштовні масові он-лайн курси (Prometheus, Coursera тощо).

Виходячи із зазначених передумов та базуючись на Законі України «Про вищу освіту» та відповідні положення, дистанційне навчання у КНЕУ реалізується за такими напрямами:

 • застосування дистанційної форми як окремої форми навчання; в результаті одержується диплом про вищу освіту державного зразка; цільовою аудиторією є громадяни України, які тимчасово або постійно навчаються або працюють за кордоном, особи проживають у географічно віддалених від ВНЗ населених пунктах, особи з особливими потребами, особи, які спроможні самостійно або прискорено опанувати навчальні програми, магістри (як альтернатива заочній формі навчання);
 • використання технологій дистанційного навчання для забезпечення навчання за різними формами як допомоги у організації навчального процесу для студентів КНЕУ денної та заочної форм навчання бакалаврату, магістратури, для слухачів англомовних магістерських програм MBA, MIM, слухачів Інституту БО, Інституту ПК, Інституту ІКТС;
 • розробка дистанційних курсів «на продаж» стороннім споживачам ринку освітніх послуг з подальшим одержанням сертифікату державної установи або сертифікат КНЕУ; націлене на підприємців, фахівців з економіки і фінансів, студентів інших вузів, викладачів, що потребують підвищення кваліфікації тощо.

Забезпечують дистанційне навчання дистанційні курси – інформаційні продукти, які є достатніми для навчання за окремими науками і навчальними дисциплінами. Іншою метою є проведення наукових досліджень та розробок щодо створення і застосування нових інструментів та інноваційних технологій дистанційного навчання, пошук сучасних форм взаємодії викладачів і студентів дистанційної форми навчання, забезпечення розвитку систем дистанційного навчання на засадах поглиблення фахової підготовки, що сприятиме конкурентоспроможності Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.

Основні завдання, функції та напрямки навчально-наукової діяльності Інституту

Історія створення та розвитку структурного підрозділу

Концепція розвитку дистанційної освіти в КНЕУ