Інститут дистанційної освіти

Науково-методичний семінар

З вересня 2015 р. на базі кафедри інформатики та системології та Інституту дистанційних технологій навчання розпочато роботу науково-методичного семінару "Дистанційні технології в освіті".

Метою його проведення є здійснення наукових досліджень та розробок щодо створення і застосування нових інструментів та інноваційних технологій дистанційного навчання, пошук сучасних форм взаємодії викладачів і студентів дистанційної форми навчання, забезпечення розвитку систем дистанційного навчання на засадах поглиблення фахової підготовки, що сприятиме конкурентоспроможності Університету відповідно до пріоритетних напрямів розвитку економічної науки та освіти.

Інформація про роботи науково-методичного семінару наведена у розділі новин.