Інститут дистанційної освіти

Курси підвищення кваліфікації викладачів


На базі Інституту дистанційної освіти КНЕУ та Інституту післядипломної освіти КНЕУ працюють курси підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників «Дистанційні технології в освітньому просторі Університету» (4 кредити).

Викладачі, яких планується задіяти для викладання на дистанційній формі навчання, повинні пройти ці курси в обов’язковому порядку (наказ Міністерства науки і освіти України № 466 від 25.04.2013 р., п.5.2).


Заяву (скачайте шаблон) слід надіслати одним листом на електронні пошти Інституту дистанційної освіти (idtn_kneu@kneu.edu.ua) та Інституту післядипломної освіти (work_kneu@ukr.net).
По закінченні курсів викладачі отримують свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.

ПОСИЛАННЯ НА СКАНИ СВІДОЦТВ (доступ виключно з корпоративного акаунту КНЕУ)

 

Науковий керівник курсів — Сільченко Марина Валеріївна
Тренери — к.пед.н., доц. Красюк Юлія Миколаївна, ст.викл. Супрунюк Галина Михайлівна.
Відповідальний за організацію курсів — Кравченко Володимир Георгійович

Для представників бізнесу та фінансової сфери ці курси пропонуються під назвою "Цифрові технології розвитку персоналу"

 

Телефони для довідок: 371-61-59 (1-й корпус, 151 к., Інститут дистанційної освіти)

 

Остання редакція: 06.09.22