Інститут дистанційної освіти

4—5 жовтня 2018 року в КНЕУ відбулась Національна науково-методична конференція «Цифрова економіка»05 Жовтня 2018р.

4 жовтня відбулось засідання секції Електронна освіта Національної науково-методичної конференції "Цифрова економіка".

Цікаву та грунтовну промову про становлення, розвиток, переваги, недоліки дистанційної освіти в КНЕУ представила керівник секції Електронна освіта, директор Інституту дистанційних технологій наавчання, завідувач кафедри інформатики та системології, к.е.н., доц. Сільченко М.В. Доповідь викликала жваву професійну дискусію за участю учасників конференції. На пленарному засіданні секції були присутні: Колот А.М. — проректор з науково-педагогічної роботи; викладачі-новатори електронного навчання КНЕУ з кафедри інформатики та системології, іноземних мов і культурної комунікації, вищої математики, бізнес-лінгвістики, менеджменту, стратегії бізнесу, статистики, педагогіки та психології; співробітники інституту дистанційних технологій навчання

Доповідь, що була представлена Гребешковою О.М. зацікавила слухачів креативністю та іноваційністю викладеного матеріалу. Детально про свій дистанційний курс та його особливості розказала Журавська Л.М. Технології дистанційного спілкування продемонструвала Случайна Л.О. (відеозапис з викладом матеріалу на YouTube). Концептуальні аспекти електронної освіти були викладені у доповіді керівника кафедри педагогіки та психології Артюшиної М.В. Про інтерактивні електронні підручники розказала Кисіль Т.М.

Закінчилась робота секції діловою грою за допомогою сервісу Play Kahhot. Загалом робота секції Електронна освіта проходила у професійному, дружньому середовищі однодумців, що ділились власним досвідом, обговорювали реалії та перспективи електроного навчання. Ця зустріч, безумовно, сприятиме зростанню якості, інноваційності та гнучкості освіти, підвищенню конкурентоспроможності як КНЕУ на ринку освітніх послуг, так і його випускників на ринку праці.