Інститут дистанційних технологій навчання

Конференція MoodleMoot Ukraine 201619 Травня 2016р.

19 травня 2016 року на базі Київського національного університету будівництва і архітектури відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція «MoodleMoot Ukraine 2016. Теорія і практика використання системи управління навчанням Moodle».

Тематика конференції охоплювала основні організаційні, технічні, технологічні, дидактичні, методичні питання використання LMS Moodle у загальноосвітніх і вищих навчальних закладах, в системі підготовки і підвищення кваліфікації працівників освіти у процесі неперервного навчання, та включала такі змістові напрями:

1. Досвід упровадження й використання системи Moodle у дистанційному навчанні та мережній підтримці навчального процесу.
2. Розвиток системи Moodle. Створення і використання нових модулів Moodle, інтеграція Moodle з іншими програмними засобами.
3. Організаційно-педагогічні та методичні проблеми використання платформи Moodle.

На конференції КНЕУ представляли директор ІДТН Сільченко М.В. та заступник завідувача кафедри інформатики Красюк Ю.М. з доповіддю "Особливості організації освітнього процесу за дистанційною формою в ДВНЗ «КНЕУ імені Вадима Гетьмана»"

 

Відео з конференції