Інститут дистанційної освіти

Концепція розвитку дистанційної освіти в КНЕУ

Постійно зростаючі вимоги ринку праці щодо сукупності компетентностей випускників економічних університетів призводять до необхідності побудови освітнього процесу за студентоцентрованою моделлю, за якою зміст і організація освіти формуються виходячи не із наявних ресурсів (наукових, педагогічних, методичних тощо), а з планованого кінцевого результату. Значна роль в цьому процесі надається методам активного пізнання, методам програмованого навчання, самоосвіті та дистанційному навчанню.

Дистанційна форма навчання у КНЕУ запроваджена з метою поширення доступу громадян до освітньо-професійних програм вищої освіти з використанням сучасних інформаційних ресурсів; реалізації навчальних та наукових ресурсів КНЕУ та підвищення якості навчання за рахунок інноваційних методів навчання, в тому числі індивідуального підходу у навчанні; розвитку особистості з метою подальшого самостійного навчання впродовж життя.

З 2015—2016 н.р. в КНЕУ на кількох спеціальностях розпочате навчання за дистанційною формою. Студенти, які наразі здобувають економічну освіту в Університеті за такою формою, паралельно навчаються або працюють у Польщі, Чехії, Нідерландах, Німеччині, США, Туреччині, Казахстані, Україні. Навчання за дистанційною формою здійснюється у системі Moodle, інтегрованої в інформаційну систему Університету, доступ до якої можливий з будь-якої точки світу та будь-якого пристрою через мережу інтернет.